חשבות שכר ושכר עבודה

 
חשבות שכר ושכר עבודה
 
חשב שכר מתמצא בדיני עבודה, שכר העבודה, ובחוקים הנלווים.  חשבות שכר דורשת ישום והתמצאות מקיפה של דיני העבודה,  מס הכנסה, ביטוח לאומי,  וזאת בעיקר  לצורך חישוב מדויק ומהימן של השכר ומאידך הקטנת החשיפה לתביעות משפטיות של העובדים. תיקון 24 של חוק הגנת השכר התשס"ח 2008, (ממצאי החוק מובאים בקישור זה http://www.cpas.org.il/apage/106286.php) העלה באופן ניכר את האחריות של המעביד וקבע כי נטל ההוכחה חל על המעביד וזאת בניגוד לדינים אחרים. החלטה זו נבעה מתפישה הן של המחוקק והן של בתי הדין כי העובד חלש ביחס למעביד.
 
חשב שכר צריך להיות מנוסה, בעל ידע בתחומי המס השונים לרבות בתחום הפנסיה והגמל, ומאידך צריך לדעת ולהכיר את המשמעויות של רכיבי ההכנסות, שווי הכנסות לרבות הבטי מע"מ, נקודות זיכוי וזיכויים אישיים, פיצויי פיטורין והדרך החוקית לפטר עובד, מיסוי של עובדים אחרים (עובדי שטחים בשטחים, עובדי שטחים בתחום הקו הירוק, עובדים זרים), מיסוי של עובדים ישראלים  בחו"ל, גמלאות המגיעות מביטוחי לאומי ועוד.
 
לתשומת לבכם מספר מאמרים המופעים באתר והקשורים באופן הדוק לנושא:
 
בכבוד רב,
ששי זכאי,
רואה חשבון (משפטן)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טלפון: 02-5667667        פקס: 02-5667661          כתובת: כנפי נשרים 13, ירושלים 95477        cpas@cpas.org.il