טפסים

 
 

 

משרד ששי זכאי ושות' - רואי חשבון מעמיד לרשותכם טפסים שימושיים :

ייפוי כוח:
                                                                     
ייפוי כוח לרשות המיסים

ייפוי כוח לביטוח לאומי

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
  

 
מס  הכנסה :
טפסים מאתר רשות המיסים - מס הכנסה
טופס 101 - כרטיס עובד לשנת 2012 והילך
טופס 116 - בקשה לתיאום בקשה להקלה ולתיאום בחיישוב ניכוי המס ע"י פקיד השומה
טופס 161א' - הודעת מעביד על פרישה מהעבודה
טופס 1214- דו"ח דיווח על הכנסות בארץ ובחו"ל לשנת 2012 של חברה
טופס 1301 - דו"ח דיווח על הכנסות בארץ ובחו"ל ליחיד לשנת 2012
טופס 2550 - סגירת עסק  מישלח יד
טופס 5329 - פתיחת תיק - פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה
טופס 6111 - נתוני הדוחות הכספיים   

 


מס  ערך  מוסף :
טפסים מאתר רשות המיסים - מס ערך מוסף
טופס 18 - הודעה על סגירת עסק
טופס 821 - פתיחת תיק
טופס 823 - הודעה על אי פעילות זמנית
טופס 874 - ריכוז חשבוניות מס
טופס 875 - ריכוז רשמוני יבוא
טופס 878 - ריכוז חשבוניות מס - התחשבנות רכישה
טופס 879 - ריכוז חשבוניות מס - התחשבנות מכירה

 


 
ביטוח  לאומי :
טפסים מאתר ביטוח לאומי
טופס 211 - הודעה על פגיעה בעבודה
טופס 303 - תביעה לגימלת שמירת הריון
טופס 355 - תביעה לדמי לידה
טופס 502 - תביעה אישית לתגמולי מילואים
טופס 1500 - תביעה לדמי אבטלה
טופס 6101 - פתיחת תיק / דין וחשבון רב שנתי
  
 
   

 

טפסים לתום שנת המס :
הצהרה - הוצאות רכב
ספירת מלאי
 ספירת קופה
  
 
רשם  החברות :
טופס בקשה לרישום חברה
טופס הצהרת דירקטורים ראשונים
טופס העברת מניות
דוח הקצאת מניות
דוח שנתי של חברה פרטית
הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון
הודעה בדבר הגדלת הון
הודעה בדבר ביטול הון המניות הרשום
הודעה על שינוי מען
פרטי משכנתאות ושעבודים
  
  

  

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר