מסמכים נדרשים להגשת הצהרת הון

 
דרישת מס הכנסה להגשה הצהרה על נכסים והתחייבויות (הצהרת הון)
 
קיימת דרישה של רשות המיסים כי צריך להגיש הצהרה על הנכסים וההתחייבויות אשר בבעלותך.
 
כדי לעזור לך בהכנת ההצהרה הנ"ל, נבקשך להמציא לנו בהקדם:
 
 
1.
 
 
 
אישורים על כל יתרות חשבונות הבנק שלך, של רעייתך ושל ילדך מתחת לגיל 18, כולל
חשבונות לא פעילים הכל לפי המצב ליום הצהרת ההון – לרבות:
א. עובר ושב.
ב. תכנית חסכון – יתרת קרן בלבד.
ג. מטבע חוץ/פת"מ.
ד. ניירות ערך, כולל רשימת הניירות וכמות הערך הנקוב לכל אחד.
ה. קופות גמל וקרנות השתלמות – יתרת קרן בלבד.
ו. הלוואות – יתרת קרן בלבד.
ז. תפ"ס, פק"מ, פר"י וכד'.
 
 
 
 
2.
 
 
 
חישוב עלות ניירות הערך ומטבע חוץ הנ"ל.
 
 
 
 
3.
 
 
 
חישוב הרווח בתקופה בין הצהרת ההון בגין הפעולות כדלהלן:
א. מכירת ניירות ערך.
ב. המרת מטבע חוץ/ פת"מ.
ג. פדיונות תכניות חסכון בפועל (לא מ"ההמשך").
ד. פדיונות מלוות ממשלתיים.
ה. פדיונות פוליסות ביטוח.
ו. מכירת כלי רכב פרטיים כולל מספר לוחיות הרכב.
 
 
 
 
4.
 
 
 
פירוט קצבאות פטורות ממס שנתקבלו בתקופה בין הצהרות ההון ולא נכללו בדו"חות השנתיים.
 
 
 
 
5.
 
 
 
חוזים בגין מקרקעין שנרכשו ו/או נמכרו בתקופה בין הצהרות ההון כולל  רשימת התקבולים או תשלומים בפועל, לפי הענין, במטבע ישראלי.
 
 
 
 
6.
 
 
 
פירוט הוצאות בניה עצמאית בתקופה בין הצהרות ההון.
 
 
 
 
7.
 
 
 
 רשימת סכומים שאנשים חייבים לך, באופן פרטי ליום הצהרת ההון.
 
 
 
 
8.
 
 
 
רשימת סכומים שאתה חייב לאחרים, באופן פרטי ליום הצהרת ההון.
 
 
 
 
9.
 
 
 
פרטים בגין תקבולים שאינם בגדר הכנסות רגילות (כגון: מתנות, ירושות, זכיות וכד') בתקופה בין ההצהרות.
 
 
 
 
10.
 
 
 
פרטים בגין תשלומים מהותיים שאינן הוצאות רגילות (כגון: מתנות לילדים מעל גיל 18  ולקרובי משפחה).
 
 
 
 
11.
 
 
 
עלות דברי ערך מיוחדים שנקנו על ידך בתקופה בין הצהרות ההון  (כגון: תכשיטים, כסף, זהב, שטיחים וכד').
 
 
 
 
12.
 
 
 
עלות כוללת של רהיטים שנקנו מעל הסך 1,000 ש"ח.
 
 
 
 
13.
 
 
 
רשימת מוצרים בר קימא שעלות כל אחד מהם מעל הסך 1,000 ש"ח.
 
 
 
 
14.
 
 
 
רשימת כלי הרכב שברשותך ליום הצהרת ההון כולל: דגם, מספר רישוי, ועלות כל רכב.
 
 
 
 
15.
 
 
 
סכום המזומנים שברשותך ליום הצהרת ההון (כולל מטבע חוץ והמחאות).
 
 
 
 
16.
 
 
 
מספר הכספת ושם הבנק בו נמצאת.
 
 
 
 
17.
 
 
 
פירוט נסיעות לחו"ל פרטיים של המשפחה כולל:
א. תאריכים.
ב. יעדים.
ג. מספר נוסעים.
ד. עלות הנסיעה.
 
 
 
כל הנ"ל כאמור מתייחס לכל המשפחה (כולל רעייתך וילדים מתחת לגיל 18).
 
עם הכנת האישורים הרשומים לעיל הואל נא לקבוע פגישה לצורך דיון ראשוני בגין הצהרת  ההון.
 
בכבוד רב,
ששי זכאי,
רואה חשבון (משפטן)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טלפון: 02-5667667        פקס: 02-5667661          כתובת: כנפי נשרים 13, ירושלים 95477        cpas@cpas.org.il