שכר מינימום

 
שכר מינימום (עדכון לחודש יולי 2016)
 
שכר מינימום בחודש יולי 2016 עודכן.
 
שכר מינימום חודשי - מוגדר כ-47.5% מהשכר הממוצע החודשי על פי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987, ולכן השכר מתעדכן מעט לעט.
 
שכר מינימום בחודש יולי 2016 עודכן ומובא כדלקמן :
 

 שכר מינימום עבור01/07/2011  01/04/2015  01/07/2016  01/01/2017  01/12/2017  
 חודש - משרה מלאה 186 שעות בחודש

 4,100 4,6504,8255,0005,300
 יום עבודה - לעובד 6 ימים בשבוע

 164 172186--
 יום עבודה - לעובד 5 ימים בשבוע

 189 198.46214.61--
 שכר מינימום לשעה

 22.04 2525.9426.8828.49
 שכר לשעה לנער עד גיל 16

 16.59 18.8119.52--
 שכר לשעה לנער בגיל 16-17

 17.78 20.1520.92--
 שכר לשעה לנער בגיל 17-18

 19.67 22.3023.15--
חניכים14.2216.1316.74--

 
מידע נוסף בגין שכר מינימום ובסיסים אחרים של שכר מינימום ניתן למצוא בקישור הבא :
http://www.hilan.co.il/calc/MinimumWageCalculator.aspx
 
בכבוד רב,
ששי זכאי,
רואה חשבון (משפטן)
 
אין להזקק לתוכן חוזר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר אלא להסב את תשומת הלב לאמור בו.
 
ששי זכאי ושות' - רואי חשבון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טלפון: 02-5667667        פקס: 02-5667661          כתובת: כנפי נשרים 13, ירושלים 95477        cpas@cpas.org.il