תוכנה "חשבונית"

 
תוכנה חשבונית פותחה ללקוחות המשרד כמו גם לעוסקים אחרים. התוכנה נועדה לאפשר לעוסקים להנפיק תעודות משלוח, חשבוניות מס 
וקבלות באופן ממוכן (ממוחשב) וזו תוך עמידה על כללי רשויות המס בישראל.
 
התוכנה עמדה בכל הקריטריונים של רשות המיסים ונרשמה במרשמי מס הכנסה:
 
א.  שם בית התוכנה: ששי זכאי ושות' –רואי חשבון
ב.  מספר תעודת רישום : 00201601
ג.  מספר ישות:  032459638
 
מטעמי אבטחה יש להוריד את הקובץ מ - GOOGLE DRIVE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טלפון: 02-5667667        פקס: 02-5667661          כתובת: כנפי נשרים 13, ירושלים 95477        cpas@cpas.org.il