דמי הבראה במגזר הפרטי

 
דמי הבראה במגזר הפרטי
 
חיוב תשלום בגין דמי הבראה נקבע בהסכם קיבוצי כללי, שהוראותיו הורחבו בצווי הרחבה שונים והוחלו על כל העובדים במגזר הפרטי בישראל (במגזר הציבורי חלים כללים שונים).
מעסקים ישלמו דמי הבראה בתשלום אחד, יחד עם זאת קיימת אפשרות לפצל למספר תשלומים את דמי ההבראה ובלבד שהתשלומים ישולמו בהמלך השנה.
 
זכאות לדמי הבראה -  טבלת הזכאות השנתית לעובדים במגזר הפרטי במשרה מלאה:
 
 
ותק בעבודה
 
 
 
ימי הבראה
 
 
 
 
עד שנה
 
 
 
0
 
 
 
 
שנה
 
 
 
5
 
 
 
 
2-3 שנים
 
 
 
6
 
 
 
 
4-10 שנים
 
 
 
7
 
 
 
 
11-15 שנים
 
 
 
8
 
 
 
 
16-19 שנים
 
 
 
9
 
 
 
 
20 שנים ומעלה
 
 
 
10
 
 
 
דמי הבראה לשנת 2013 ולשנת 2014 הנם 374 ש"ח ו- 378 ש"ח בהתאמה.
 
דגשים לענין דמי הבראה: 
 
א. עובד זכאי לדמי הבראה לאחר שהשלים את שנת העבודה הראשונה. לאחר שנה זו העובד זכאי לתשלום דמי הבראה לשנה הראשונה וגם לחלק היחסי עבור השנה השניה.
 
ב. חופשות - חופשה בתשלום על פי דין מחייבת את המעביד בתשלום דמי הבראה לעובד.

    1. חופשת מחלה - קיים חוסר בהירות בניסוח לגבי חופשת מחלה, עמדת משרד     העבודה כי העדרות בשל מחלה אינה נחשבת כתקופת עבודה             לצורך חישוב תקופת הזכאות בדמי הבראה. מנגד, מלומדים טוענים גם כי העדרות בגינה משלם המעביד דמי מחלה, כן מובאת בחשבון בקביעת           הזכאות לדמי הבראה.
    2. חופשת לידה - הינה חריג אשר המעביד מחויב בתשלום בגינו.
 
ג. תשלום דמי הבראה בדרך של מימון נופש לעובד – בית הדין האזורי לעבודה
   פסק כי קיימת אפשרות לממן נופש לעובדים ובלבד:
  1. שהמעביד ימסור הודעה מוקדמת לעובד.
  2. שהעובד יסכים לכך.
 
ד. דמי הבראה במשרה חלקית – התשלום יבוצע באופן יחסי להיקף משרת העובד.
 
בכבוד רב,
ששי זכאי,
רואה חשבון (משפטן .L.L.B)
 
אין להזקק לתוכן חוזר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר אלא להסב את תשומת הלב לאמור בו.
 
שי זכאי ושות' - רואי חשבון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טלפון: 02-5667667        פקס: 02-5667661          כתובת: כנפי נשרים 13, ירושלים 95477        cpas@cpas.org.il